/

KMITL ENGINEERING PROJECTDAY 2018

MEET MORE THAN 500 INNOVATION AND 200 COOPERATIVE PROJECTS FROM SENIOR STUDENTS

พบกับผลงานโปรเจค ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จาก 12 ภาควิชา กว่า 500 ผลงาน และผลงานโครงงานสหกิจศึกษาร่วมกับบริษัทชั้นนำมากถึง 100 บริษัท จำนวนกว่า 200 ผลงาน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ และสถานประกอบการ อันจะทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการพัฒนาผลงานวิชาการที่ตอบโจทย์ด้านอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต

ยังไม่หมดเพียงเท่านี้! ยังมีการแข่งขันเครื่องยิงที่ดุเดือด เพื่อค้นหาสุดยอดเครื่องยิงเพียงหนึ่งเดียวจาก 20 ทีม โดยนักศึกษาคณะวิศวะ ชั้นปีที่ 1

UPCOMING EVENTS AND ACTIVITIES

 • APRIL 24, 2018
  สำหรับ นักศึกษา คณาจารย์ สจล. และนักเรียน ม.ปลายที่สนใจ
  • การมอบรางวัล KMITL Best Engineering Award
  • การแข่งขัน Engineering Mechanical Challenge
  (บริเวณลานจอดรถด้านหน้าหอประชุม)
  • ประกาศผลรางวัล Engineering Mechanical Challenge
  • บรรยายพิเศษโดยผู้สนับสนุนการจัดงาน
 • APRIL 25, 2018
  สำหรับ นักศึกษา คณาจารย์ สจล. ศิษย์เก่า และผู้แทนจากสถานประกอบการที่สนใจ
  • พิธีเปิดงาน
  - กล่าวรายงานโครงการ โดย รศ.ดร. คมสัน มาลีสี คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
  - กล่าวแสดงความยินดี โดย ศ.ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี
  - ประธานพิธีเปิดงาน Engineering Project Day 2018
 • APRIL 25, 2018
  • การนำเสนอผลงานสหกิจศึกษา
  • ประกาศผลและมอบรางวัล KMITL Popular Votes
  • พิธีมอบโล่ให้กับผู้สนับสนุนการจัดงาน
  • ประกาศผลรางวัล KMITL Best Innovation Award