สถานที่จัดงาน

KMITL Convention Hall

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Email
researchcenter.engkmitl@gmail.com
Website
http://www.kmitl.ac.th